Arabela - penzion u čarodějnic

Řád penzionu u čarodějnic

1. Příjezd na týdenní pobyty do doupěte naplánujte na sobotu po 12 hodině. To je ideální doba, kdy čarodějnice mají klid po obědě a nebudou Vás při příjezdu vyrušovati. Odjezd prosím připravte na sobotu do 10 hod dopoledne. Vrchní čarodějnice přijede zkontrolovati celé doupě a s Vámi se rozloučiti. Pro ostatní pobyty (víkendy apod.) nutno s vrchní čarodějnicí předem dohodnout hodinu nástupu a odjezdu. Věřte, že se vždy bude snažit vyhovět Vašim potřebám.
2. V penzionu pobývati smíte společně se všemi čarodějnicemi i čarodějem, který se občas přijede podívati, aby zkontroloval chod celého doupěte.
3. Při nástupu poplatek rekreační zaplaťte vrchní čarodějnici a věřte že odevzdati jej na obec musí ( 10 kč za den pobytu a osobu ).
4. Je třeba míti na paměti, že čarodějnice od nepaměti nemohou cítit ani z dálky nijaký kouř a proto zapovídá se v celém objektu kouření.
5. Oheň rozdělejte jen v kamnech (je-li toho třeba) a předtím několikrát zadupejte. Čarodějnice pochopí a schovají se co nejhlouběji do svých doupat.
6. Venku rozdělávati oheň jest povoleno bez omezení, ale na paměti mějte jeho řádné zadušení než půjdete spát. Jinak čarodějnice celou noc klidu míti nebudou a ráno by na Vás byly nevrlé a kdoví co ještě přihoditi by se mohlo.
7. Nerušte hlukem svým ani hlukem z přístrojů všelijakých své sousedy a spolubydlící natožpak čarodějnice, které svůj klid v tomto domě nalezly a proto zde přetrvávají ku prospěchu všem.
8. Než opustíte své bydlo, řádně vše uzamkněte včetně hlavního vstupu. Klíče od doupěte trvale u sebe mějte a nepotraťte. Pamatujte, že žádná čarodějnice nikomu otevírati nebude. Celou noc státi venku by nebylo pro Vás nejlepší, protože v noci vylétají z doupěte duchové zlí a s čarodějnicemi kují pikle své. Nové klíče udělati není věcí snadnou ani levnou, zámky v celém doupěti vyměniti se musí a to vše vrchní čarodějnici zaplatiti povinováni budete.
9. Po sobě vše uklízejte tak, jako to dělá vrchní čarodějnice a učí to i své mladší kolegyně. Čarodějnice rády pořádek mají a trvale jej udržují. Proto nekažte jim radost z pěkného obydlí, budou Vás mít rády a na závěr pobytu se Vám určitě odmění pokud toto činiti budete.

za skupinu čarodějnic
vrchní čarodějnice Hana Síglová, majitelka doupěte

Čarodějnice
Copyright © Arabela-penzion.cz